Am dan yr Ysgol

aromatherapy diploma students in actionWedi ei leoli yn ardal hardd Eryri, Ysgol Aromatherapi Cymru yw'r unig ysgol yng Nghymru i gael ei achredu gan Ffederasiwn Rhyngwladol Aromatherapi (IFA). Crewyd yr ysgol mewn ymateb i fyfyrwyr a fu'n astudio aromatherapi mewn dosbarthiadau nos (WEA) oedd yn dymuno cario ymlaen gyda'u hastudiaethau er mwyn enill cymhwyster broffesiynol. Pennaeth a Sylfaenydd yr ysgol yw'r tiwtor a'r ymarferydd Aromatherapi Holistig, Lindsay Woodman BA (Anrh) LLSA, MIFA. Sefydlodd Lindsay'r ysgol dair blynedd yn ôl, gyda'r IFA yn derbyn y criw cyntaf yn 2007.

Mae'r ysgol yn croesawu dulliau cyfathrebu drwy dechnoleg a/neu'n defnyddio'r system bost er mwyn galluogi pobl o ledled Prydain a thramor yn ogystal a phobl leol i dderbyn hyfforddiant. Mae'r dull o ddysgu o bell yn gofyn disgyblaeth a sgiliau rheoli amser da gan y disgybl er mwyn iddynt allu mwynhau yr hyblygrwdd mae'r dull hwn o astudio yn ei gynnig.

Mae'r ysgol yma gyda'i gwreiddiau'n ddwfn mewn doethineb hynafol a sgiliau o draddodiadau iachau ond hefyd yn defnyddio'r wybodaeth wyddonol ddiweddaraf ar yr un pryd. Wedi dweud hynny, yr hyn sy'n fwa dros holl weithgareddau'r ysgol yw'r ymdrech angerddol i ddysgu mewn awyrgylch sy'n meithrin ac yn ysbrydoli ac yn hyrwyddo ymarfer moesol, tarddiad deunyddiau a ffordd o fyw.