flowers, herbs and natural materials for use in aromatherapyaromatherapy diploma students in action

Croeso i Ysgol Aromatherapi Cymru

Mae Ysgol Aromathrapi Cymru yn ymroddgar i'r cyfarthrebiad o wybodaeth i hwyluso'r datblygiad o pob myfyriwr, gyda cyrsiau hyd at, ac heibio lefel diploma proffesiynol. Yr ydym yn defnyddio ein defnyddiau crai, olew hanfodol a cynhyrchion naturiol eraill yn ddiogel i greu cymysg a thriniaeth unigryw i siwtio anghenion yr unigolyn. Mae focws moesegol cryf yn cadw yr effaith o therapy client-canolog yn holistig ac yn eco-gyfeillgar. Mae'r ysgol yn anelu i dyrchafu lles ac optimeiddio iechyd nid yn unig i ein clientiau, ond hefyd ein myfyrwyr ac ein swyddogion, fel bod pawb yn elwa o'i addysg gwyddori ardderchog yn y gelf a'r gwyddoniaeth union o aromatherapy.

Rhif y cwrs cyfreistredig I.F.A. : 07/04/0195

Welcome to the Welsh School of Aromatherapy

The Welsh School of Aromatherapy is committed to the communication of information to facilitate the individual development of each student, with quality courses up to and beyond professional diploma level. Here, the theory and the practice is taught of how to use our raw materials - the essential oils and other natural products - safely, to create and apply unique blends and treatments individually, tailored to specific needs. A strong ethical focus keeps the impact of client-centred therapy holistic and Eco-friendly. The school aims to promote well-being and optimise the health not only of the clients, but also of its students and staff who all of whom benefit from its excellent educational grounding in the delightful art and exacting science of aromatherapy.

I.F.A. Registered course number: 07/04/0195

 

Manteision y Diploma

International Federation of Aromatherapists

Mae hyfforddi ar gyfer diploma gyda'r ysgol aromatherapi gyntaf i'w achredu gan yr IFA yng Nghymru yn sicrhau y canlynol:

  • Gyrfa newydd foddhaol
  • Hyfforddiant trylwyr o ansawdd uchel
  • Y fantais o gael astudio gartref a llunio'ch amerlen eich hun
  • Gwaith moesegol
  • Y potensial i allu gweithio bron unrhywle yn y byd