Am dan y diploma

Ynglŷn â’r cwrs

Gwybodeth am y cwrs diploma cyfatebol un-blwyddyn aromatherapi holistig.
Rhif y cwrs cyfreistredig I.F.A. : 07/04/0195

Maer cwrs yma yn anelu at roi hyfforddiant eang a meddylgar i amrywiaeth eang o fyfyrwyr, gan ddefnyddio cwrs sydd yn ysbrydoledig ac wedi ei adeiladu yn ofalus i astudio gartref, gyda gweithdai hyfforddi atodol ymarferol ac adfywiog. Yr ydym nid yn unig yn dysgu am ddefnyddiau corfforol yr olew hanfodol, ond hefyd yr agweddau ysgafn, holistig ar agweddu moesol o aromatheripi.

Yr ydym yn anelu i fod yn ‘holistig’ yn yr ystyr ehangach – yn dyrchafu ymwybyddiaeth o oblygiadau ein gweithgareddau a gwerth y deunyddiau. Mewn byd a diwylliant sydd wedi ei or-gamfanteisio, bydd ein myfyrwyr hunan-ymwybodol a moesol wedi ei galluogi i ollwng hen arferion sydd ddim bellach yn dyrchafu iechyd, a dod a agwedd ffres, fel unigolyn, berthnasau efo pobl eraill, ac ar lefel fyd eang.

Ar ol llwyddo i gwblhau’r cwrs Ysgol Aromatherapi Cymru, byddwch yn gallu ymarfer yn broffesiynol fel aromatherapydd holistig, ac mae croeso i fyfyrwyr gymheryd arholiad Ffederasiwn Rhyngwladol Aromatheripi (I.F.A.) i gofrestru fel aromatherapydd sydd yn gydnafddiedig gan yr I.F.A.

COFRESTRU

Mae y cwrs yn cychwyn ym mis medi pob blwyddyn.

SUT MAER CWRS CYFATEBOL YN GWEITHIO?

Mae dysgu o bellter yn berffaith i pobol sydd mewn gwaith, efo plant, neu gofynion sydd yn ei gwneud yn anodd cyrraedd rhywle sefydlog pob wythnos. Byddwch yn astudio ar ben eich hunain, yn eich cartref neu lle bynnag sydd yn eich siwtio chi. Byddwch yn darllen deunydd y cwrs, gweithio ar weithgareddau y cwrs, ac yn ysgrifennu aseiniadau a fydd yn cael eu marcio ac ei ddychwelyd i chi gan eich tiwtor yn wythnosol. Maer dewis gennych i farcio eich gwaith drwy’r post neu dros y we. Mi fydd ganddoch gysylltiad gyda’r myfyrwyr eraill yn ystod y saith penwythnos o hyfforddiant ymarferol.

BE FYDDA’I YN EI DDYSGU?

Y tri prif-bwynt ‘iw astudio

 • Aromatheripi
 • Tylino
 • Anatomeg a ffisioleg

Bydd y rhain yn cael ei ddysgu yn gydrach ac yn uwch a’r safon osodi’r gan y Ffederasiwn Rhyngwladol Aromatheripi (I.F.A.)

Byddwch yn astudio:

 • Cemeg, cyfansoddiad a defnyddiau 66 olew hanfodol
 • Effeithiau therapiwtig olew hanfodol
 • Sut i ddewis a chymysgu olew hanfodol ac olew cludwr i’r unigolyn
 • Defnyddiau addas aromatherapi ar gyfer problemau meddygol
 • Tylino aromatheripi yn seiledig ar Marguerite Maury, Esalen a dulliau Trager
 • Dulliau effeithiol eraill o ddefnyddio olew hanfodol
 • Tylino lymffatig
 • Damcaniaethau tylino
 • Canllawiau diogelwch
 • Sut i gyflawni ymgynghoriad a cynllun triniaeth
 • Sut maer corff yn gweithio
 • Sut i weithio’n holistig, a materion moesol y driniaeth
 • Sut i ddatblygu greddf ac aromatheripi ysgafn
 • Astudiaethau busnes, proffesiynolrwydd a marchnata
 • Botaneg
 • Hanes aromatherapi

BETH YW STRWYTHUR Y CWRS AROMATHERIPI HOLISTIG?

Bydd myfyrwyr yn cwblhau o leiaf 10 i 15 awr o astudiaeth cartref pob wythnos am 30 wythnos (blwyddyn academig) ac yn mynychu pob gweithdy ymarferol.

Mae yna 30 wythnos o wersi, gyda un gwers yr wythnos. Bydd y gwersi mewn dau floc o 15 wythnos, gyda gwyliau dros y nadolig, pasg a’r haf.

Bydd hefyd angen i fyfyrwyr wneud amser yn ystod y cwrs i ymarfer tylino cartref, darllen cefndirol ac aseiniadau gwaith ymarferol.

GWEITHDAI

Cynhelir ein gweithdai yn yr Eryri arddunol, yng ‘ngogledd Cymru a bydd y pwyslais ar waith ymarferol a thrafodaeth grwp yn hytrach a darlithoedd ffurfiol. Bydd maint y dosbarthiadau o hyd yn fach. Yma bydd damcaniaeth yn dilyn yn naturiol o gyflawniad ymarferol.

Pedwar pen-wythnos penodol yn cynnwys:

 • Dau ddiwrnod o weithdai 8-awr
 • Gyda un gweithdy ar nos Sadwrn a fydd yn gorffen am 9yn

Hefyd tri pen-wythnos yn cynnwys:

 • Dau ddiwrnod o weithdai 8-awr

Bydd y gweithdai yma yn hynod o bwysig ac yn hwylus, a bydd presenoldeb am pob pen-wythnos yn gyfa yn angenrheidiol.

A FYDD ARHOLIADAU?

Bydd, ond peidiwch a phoeni, yn enwedig os yr ydych yn dychwelyd i addysg. I’ch helpu ddysgu yr ydym yn defnyddio aseiniadau wythnosol, profion rheolaidd a arborthiad di-baid mewn gwaith academig a fydd yn datblygu’n gyson. Byddwch hefyd yn cael gweld cyn-bapura arholiad. Bydd amser adolygu wedi ei adeiladu I fewn i’r cwrs hefyd.

Ar diwedd rhan 1 o’r cwrs ym mis Ionawr, mi fydd arholiad 3-awr. Bydd hwn i’w gymeryd adre.

Ar ddiwedd y cwrs bydd arholiad 3-awr , ac arholiad 2-awr ymarferol (tylino). Mi fydd rhain yn digwydd yng ‘ngogledd Cymru mewn amser bur ar ol y 7fed gweithdy pen-wythnos.

ASESIAD TERFYNOL

Bydd y myfyrwyr yn derbyn diploma pan y budd wedi llwyddo i basio y canlynol:

 • Aseiniadau ysgifenedig
 • Traethawd astudiaethau busnes o 2000 o eiriau
 • Traethawd aromatheripi o 3000 o eiriau
 • Papurau arholiad ysgrifenedig
 • Gallu ymarferol
 • Eich nodiadau, ac y nodiadau o’r bobl a fuoch yn ei ymarferu arnynt yn y cartref
 • Gwaith yn y llyfr llywio anatomi
 • Eich ymdriniaeth a aromatheripi a iechyd holistig

AR OL GRADDIO

Byddwn ar gael o fewn oriau swyddfa os y byddwch angen unrhyw help neu gymorth. Bydd adran newyddion y wefan yn eich galluogi i feindio cyfleoedd gwaith a cyrsiau proffesiynol i ddatblygu ymhellach. Yn adran aelodau’r Y.A.C. (Ysgol Aromatheripi Cymru) o’r wefan, byddwch yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda phobl tebyg eu meddwl a chi, a byddwch yn gallu rhanu gwybodaeth a doethineb ymarferol gyda ‘nhw.

Cyrsiau Eraill