Am dan y diploma

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais:

  • Mae rhaid llenwi y ffurflen cais;
  • Ysgrifennwch dudalen A4, yn eich llawysgrifen eich hyn, yn dwud pam yr ydych eisiau astudio aromatheripi, dywedwch am dan eich hunnain, a beth yr ydych yn gobeithio ennill o’r cwrs;
  • Glynnwch lun maint llun-pasbort o’ch hyn, gyda’ch enw yn glir ar y cefn;
  • Amgeuwch ffi cofreustru o £10 ddi-oldaladwy.

Detholion.

Mae yn bosib y caiff yr ysgol fwy o geisiadau na sydd yn bosib eu derbyn. Yn yr achos yma, yr ymgeiswyr sydd i’w weld fwy debygol o cwblhau y cwrs yn llwyddianus fydd yn cael eu dewis.

Bydd y ffioedd yn daladwy ar dderbyniad.

Cyrsiau Eraill