Am dan y diploma

Cynlluniau talu

OTHER COSTS

2013 – 2014 FFI: £3,400

SYDD YN CYNNWYS:

 • Pob modiwl – aromatheripi, tylino, anatomeg a ffisioleg a astudiaethau busnes;
 • Hyfforddiant personol gyda gwersi wythnosol, aseiniadau, marcio o’r gwaith ysgrifenedig, asesiad adborthi;
 • Pedwar llawlyfr y cwrs;
 • Llyfryn Anatomeg a Ffisioleg;
 • Saith pen-wythnos datblygu a hyfforddiant ymarferol yn yr Eryri pryferth, yng’ ‘Ngogledd Cymru;
 • Y defnydd o olew cludo a olew hanfodol yn ystod y sesiynau ymarferol;
 • Ffioedd arholiadau mewnol;
 • Adborth a chymorth gyda’r gwaith ymarferol i gyd.

DISGOWNTIAU A DYRCHAFIADAU ARBENNIG.

I’r rhai hynny sydd yn talu y ffi llawn pan yn cofrestru, yr ydym yn cynnig disgownt o £100.

I’r rhai hynnu sydd wedi mynychu a’r gweithdy blas ‘Y Pleser o Aromatheripi’, os yr ydych yn penderfynnu ymuno a’r cwrs cofreistredig I.F.A., mi wnawn ad-dalu pris y gweithdy!

COSTAU ERAILL

Offer a defnyddiau y byddwch angen i’r cwrs:

 • Pump llyfr i’w darllen a’i defnyddio yn ystod y cwrs
 • Mi fyddwch angen prynnu glwth, cloriau, olew hanfodol a defnyddiau sylfaenol eraill ar rhyw bwynt, i’w ddefnyddio ar ol graddio, er y bydd myfyrwyr yn hoffi cael ymarferiad i’w offer yn ystod y cwrs
 • Byddwch hefyd angen cyflawni cwrs cymorth cyntaf un-diwrnod gyda darparwr achrededig, fel y “Red Cross” neu “St John’s Ambulance”
 • Ffi arholiad allanol IFA o £100, i’w dalu tuag at ddiwedd y cwrs

Byddwch yn cael help i ffynhonnelli y cynhyrchion a’r gwasanaethau yma.

Cyrsiau Eraill