Am dan y diploma

Y addysgu a’r Tiwtor


Y DYSGU.

Bydd y dysgu yn ganolog i’r myfyriwr, yn annog pob myfyriwr i ddatblygu ei arddull arbennig gan ddefnyddio ei brofiadau bywyd a’i dalentau unigryw. Yr ydym hefyd yn cefnogi datblygiad personol i redeg llaw yn law gyda datblygiad proffesiynol.

PWY YW EICH TIWTOR?

Lindsay Woodman LINDSAY WOODMAN BA hons. LLSA, MIFA, REIKI MASTER (MEISTR REIKI).

Pennaeth a sylfaenydd Ysgol Aromatherapi Cymru. Mae Lindsay yn aromatherapydd achrededig gan yr I.F.A. ac yn athrawes gymwysedig.

Wedi e’i hyfforddi yn Ysgol Aromatherapi Llundan, mae Lindsay wedi ennill diploma Aromatheripi Holistig gyda anrheddau ym 1996. Mae hi hefyd yn aelod o’r I.F.A.

Yn ymarfer Aromatherapi Holistig ers 1996 yng Ngwynedd Gogledd Cymru, mae hi wedi rhedeg practis ei hun am dros ddeg mlynedd. Mae hi yn arbenigwr mewn aromatherapi ar gyfer beichogrwydd a genedigaeth. Yn brofiadol mewn gofal lliniarol, drwy weithio o fewn y Hospis gofal. Mae hi hefyd wedi cydosod busnes cynnyrchion corff naturiol, a mae hi wedi bod yn dysgu aromatherapi ers 1998, yn cynnwys cymwysterau Rhydwaith Colegau Agored gyda Coleg Harlech, coleg addysg oedolion.

Mae hi, fel Meistr Reiki, yn corffori theripi i’w ymarfer. Mae hi hefyd yn defnyddio Meddigyniaeth Blodau Bach a aromatheripi bio-cemegol.

Dysgu’n Holistig

Mae Lindsay yn gweithio gyda brwdfrydded a dioddefaint i natur eang bywyd holistig a aromatherpi, sydd wedi ei denu i hyforddi eraill i fod yn aromatherapyddion. Yn y cwrs yma, y mae’n mwynhau trosglwyddo pleserau’r gelf, a’r natur wyddoniaeth a yw aromatherapi.

Mae ei athrawiaeth yn ysbrydoli ei myfyrwyr i gymeryd cyfrifoldeb am eu iechyd corfforol, emosiynol ac ysbrydol, sydd yn ei dro yn datblygu gallu y myfyrwyr fel therapyddion i eraill. Y mae hi’n dysgu yn gyfrannol, sydd yn dod a ffocws dwfn i’r gwaith. Yn cofleidio’r cysyniad fod dysgu byth yn darfod iddi hi na’i myfyrwyr, mae’n eu hannog i fwynhau y daith tuag at ennill gwybodaeth, a’r broses fywiog tuag at fod yn aromtherapydd holistig coeth.

Mae Lindsay yn fodlon rhoi cymmorth i fyfyrwyr gyda unrhyw anhawster yn ystod y cwrs, a bydd hefyd yn rhoi ystyriaeth i unrhyw fyfyriwr sydd yn disgyn yn ol o achos salwch, pwysau teuluol neu broblemau eraill anochel.

Lindsay Woodman “Sa ddim byd mwy cofiadwy ‘na arogl… A pryd yr ydym yn anadlu, yr ydym yn pasio’r byd trwy ein cyrff, ei fragu yn ysgafn, a’i adael yn rhydd eto, wedi newid tipyn bach ar ol ‘nabod ni.”
Diane Ackerman

Cyrsiau Eraill