Am dan y diploma

Beth yw’r IFA?

International Federation of Aromatherapists Wedi ei sefydlu ym 1985 gan aromatherapydd i aromathrapyddion, yr I.F.A. yw y gyfundrefn hir sefydledig i aromatherapydd yn y byd. Wedi ei sefydlu yn wreiddiol ym 1985 i weithredu fel cynrychiolydd annibynnol i’r broffesiwn aromatherapi mae ganddo Safonau a Foeseg o Cod Arferion mewn lle. Mae gweithleoedd hyfforddi annibynnol achrededig, sy’n adlynu i safonau uchel yr I.F.A. fel yr Ysgol Aromatheripi Cymru, yn rhedeg y cyrsiau.

Ers cael ei ffurfio, maer ffederasiwn wedi bod ar flaen y datblygiadau o fewn y proffesiwn aromatherapi, ac wedi arloesi y defnydd o aromatherapi mewn ysbytai, hosbisau, unedau gofal arbennig ac ymarferion cyffredinol. Maer I.F.A. yn lledu gwybodaeth, ymarfer ac arbenigedd trwy y byd i gyd ac y mae yn cynorthwyo ymchwil gwyddonol moesegol i olew hanfodol drwy ddatblygu y wyddoniaeth, y gelf a’r ymarfer o aromatheripi.

Ar ol llwyddiannu i gwblhau y cwrs WSA/YAC y byddwch yn gallu ymarfer yn broffesiynol fel Aromatherapydd Holistig, a mae myfyrwyr yn wahodd i gymeryd arholiad y Ffederasiwn Rhyngwladol Aromatheripi (I.F.A.) i gofrestri fel aromatherapydd archedig gan yr I.F.A.

Am fwy o wybodaeth ar y I.F.A. ymwelwch a http://www.ifaroma.org

Cyrsiau Eraill