Am dan y diploma

Y Myfyrwyr


Maer diploma yma ar gael i ddynion ac i ferched o’i dauddegau hyd at eu chwedegau, hyd yn oed y rheiny sydd heb gymhwysterau addusgol ffurfiol, ond mae rhaid pwysleisio fod safon uchel o saesneg ysgrifenedig uchel yn angenrheidiol i ddeallt deunyddiau y cwrs, yn ogystal a cwblhau aseiniadau ysgrifenedig. Bydd profiad bywyd yn fanteisiol iawn i ymarferwyr y dyfodol, sydd yn golygu ein bod yn cynghori i ymgeiswyr beidio rhoi cais am y cwrs yn syth o’r ysgol. Dylsai ymgeiswyr hefyd fod yn weddol ffit er mwyn cwblhau y tylino, a bod yn fodlon derbyn tyliniad, sydd yn rhan hanfodol a pleserus o’r hyfforddiant aromatheripi.

Os yr ydych yn mwynhau llawn-fwyn, bywyd moesegol, yn cymeryd ymarfer corff rheolaidd, defnyddio rhai technegau di-bwyso, ac yn gofalu am eich amgylchedd cyfagos ac o’ch gwmpas, mi fydd ganddoch ymwybyddaeth dda o athroniaeth y cwrs yn barod. Yr unig beth y byddwch ei angen yw brwdfrdedd tuag at aromatheripi, parodwydd i ddysgu a disgyblaeth i astudio.

Y cwrs

Cwrs ardderchog, pleserus iawn, a tiwtor gwych
Students in practice at the school
(Mae’r)… cwrs aromatherapi wedi rhoi gymmaint i mi, wedi hwyluso gymmaint o iachad… Dwi ddim yr un person a gysylltodd a chi ym mis Oorffenaf, d!m o gwbl.

Dwi wedi mwynhau y cwrs ty-hwnt Diolch Lindsay, ti wedi ‘neud astudio yn ddiddorol.

Y gwaith ymarferol

O ‘ni wrth fy modd yn y gweithdai pen-wythnos. O ‘ni wrth fy modd yn tylino ag yn cael fy ‘nhylino! O ‘ni’n addoli gweithio gyda’r olew hanfodol – ‘Dwi’n teimlo fel fy mod wedi gwneud grwp o ffrindiau newudd!… A dwi wedi tyfu yn anferthol ar ddimensiwn ysbrydol. Mae hefyd wedi tyfnu fy synwyr o werthfawrogi y corff yn gorfforol bron i parchedigaeth.

Mi ‘nai o hyd gofio y tro gynta i mi ganolbwyntio fy hun cyn tylino a sylweddoli “YES!”

Mi ‘nes i fwynhau y sesiynau ymarferol lawer iawn, mi ‘nes i fwynhau y tylino ac yr oedd yn dda iawn cael bod efo’r myfyrwyr eraill.

Y tiwtor

Y peth o ni’n hoffi fwyaf am y tiwtor yma oedd y ffydd oedd gennai yn ei natur gofalus, y parch at ei chariad o aromtherapi a’i gallu i gyfleu ansoddau ‘holistig’ i mi.

(Mi gen’ ti)… hiwmor, amynedd, tosturi, a mai’n hawdd i fynd at’at ti. Ti’n ysbrydoili hyder. Dwi’n teimlo ‘sw ni ddim di gallu cael tiwtor gwell.
Mi ‘nes i feindio y gweithdy diwethaf yn ddefnyddiol a hwylus dros ben a mi ‘ges i gymmaint allan o ‘honno. Dim o leiaf achos o’r lefel gorfanwl o ofal arferol, ond hefyd y sylw i fanylion, mynedd a dealltwriaeth ardderchog.

A peidiwch anghofio am yr olew!

Cyn ‘bellad a cymeryd baddon gyda olew hanfodol…WOW!!! Mi ‘nes i drio wythnos diwethaf gyda lafant a chamomile a mi ‘ges i fy chwythu i fwrdd yn hollol – Roedd y teimlad o gysylltiad dwfn yn debyg iawn i fyfyrdod neu brofiadau defodol. Yr oedd hefyd yn teimlo ‘fel yr oedd hen ffrindiau annwyl wedi dod i fynnu a rhoi ei breichiau o ‘nghwmpas, pleserus a chysunol o fri.

Cyrsiau Eraill