Gwybodaeth hawlraint

Creative Commons License Mae'r gwaith hwn wedi ei drwyddedu fel a ganlyn Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 England & Wales License.

Telerau'r Drwydded

Gwarchodir y gwaith hwn gan drwydded 'Creative Commons UK'. Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r drwydded, cliciwch y ddolen uchod. Yn gryno, mae gennych hawl i:

  • gopio, dosbarthu, arddangos a pherfformio'r gwaith

O dan yr amodau canlynol:

  • Dylech gydnabod yr awdur gwreiddiol.
  • Ni ddylech ddefnyddio'r gwaith hwn ar gyfer defnydd masnachol.
  • Ni ddylech altro, newid nac adeiladu ar y gwaith hwn.

Wrth ail-ddefnyddio neu ddosbarthu'r gwaith hwn, dylech egluro'n glir i eraill beth yw amodau'r drwydded.

Gall unrhywun o'r amodau uchod gael eu hepgor gyda chaniatad deilydd yr hawlfraint.

Nid yw eich hawliau defnydd teg na'ch hawliau eraill yn cael eu effeithio mewn unrhyw ffordd gan yr uchod.

Os yr hoffech wneud defnydd masnachol o ddeunydd y wefan hon, yna plis cysylltwch gyda Ysgol Aromatherapi Cymru.