Map y Safle a Gwybodaeth Hygyrch

Defnyddiwch y ddewislen isod i we-lywio. Mae'r adran newyddion yn cynnwys teclyn chwilio neu gallwch chwilio yn ôl archif neu gategori.

Hygyrchedd y Wefan

Mae'r wefan hon yn cydfynd â'r canllawiau presenol ar ymarfer da mewn hygyrchedd gwefannau. Mae'r nodweddion hygyrchedd yn cynnwys:

Newid maint testun: Mae'n bosibl newid maint testun y wefan yn ei gyfanrwydd drwy glicio 'golwg' ar eich dewislen. Os oes gennych lygoden gydag olwyn, gallwch ddal y botwm 'Ctrl' a throi yr olwyn ar yr un pryd er mwyn newid maint y testun.

Dolenni i osgoi gwe-lywio: Mae dolen ar ben pob tudalen i'ch galluogi chi i fynd yn syth at y prif gynnwys. Nid yw'r ddolen i'w weld ar borwyr cyffredin, ond mae ar gael i ddarllenwyr y sgrin.

Os gewch chi unrhyw broblem yn darllen y wefan, yna plis cysylltwch gyda papergecko .

Mae dyluniad y wefan a'r nodweddion hygyrchedd wedi eu darparu gan asiantaeth gwe-ddylunio papergecko ym Mhowys.

Cydymffurfiaeth

Level Triple-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Mae'r wefan wedi ei dylunio i gydymffurfio gyda Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Cynnwys y We (Blaenoriaeth 3 ­ Cydymffurfiaeth A drifflyg).

Tested with Cynthia Says Mae'r cydymffurfiaeth wedi ei gadarnhau drwy ddefnyddio'r rhaglen 'Cynthia Says' a ddarperir gan 'HiSoftware'.

Valid XHTML 1.0! Mae'r wefan wedi ei ysgrifennu mewn XHTML 1.0 (Strict) ac mae pob tudalen wedi ei wirio gan ddefnyddio Gwasanaeth Dilysiant Arwyddnodi Consortiwm y We Fyd-Eang.

Valid CSS! Mae'r 'Cascading Style Sheets' wedi eu gwirio drwy ddefnyddio Gwasanaeth Gwirio 'style sheets' W3C.